وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
چگونگی تکمیل فرم برنامه سالانه (اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی) در سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیرو سؤالات مکرر کاربران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در خصوص نحوه تکمیل فرم برنامه سالانه (اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی) در سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استان‌ها می‌توانند از جدول زیر استفاده نمایند.

جهت درج در سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکردبرش استانی اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها جهت تکمیل فرم برنامه سالانه (اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی) مطابق فایل پیوست اقدام نمایند.

نکاتی که می‌بایست توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مورد توجه قرار گیردچگونگی تکمیل جداول سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در پورتال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به منظور ایجاد وحدت رویه در تکمیل جداول سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در پورتال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به طریق زیر عمل نمایند.

صادقی گلمکانی تاکید کرد؛وزارت اقتصاد الگوی پیشرو در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد باید به عنوان الگوی پیشرو در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در بین دستگاههای اجرایی باشد.

مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد برگزار نمودنخستین نشست هم‌اندیشی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

در راستای اشاعه و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نشستی با عنوان «نخستین هم‌اندیشی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» با حضور مدیران ستادی و استانی وزارت اقتصاد و تعدادی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه برگزار گردید.